Τα νέα μας - Κέντρο Αλληλεγύης 

"Ο Νέστορας"


119.300 αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός που εργάζονται επίσημα και έχουν νομικές συμβάσεις είναι μόλις 4.772, ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 4% συνολικά. Ο στόχος μας να φτάσουμε στο 20% τουλάχιστον...

119.300 αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός που εργάζονται επίσημα και έχουν νομικές συμβάσεις είναι μόλις 4.772, ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 4% συνολικά. Ο στόχος μας να φτάσουμε στο 20% τουλάχιστον...