Πρόγραμμα "SHELTER"

Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα της έλλειψης στέγης λόγω του ότι δεν μένουν πλέον σε καταλύματα.

Περισσότερες από 3500 οικογένειες, παιδιά, γυναίκες και άνδρες, και ο εκτοπισμός τους στους δρόμους.

Και όλα αυτά υπό την απειλή του covid.

Εμείς, το Κέντρο Αλληλεγγύης "Ο Νέστορας", προσπαθούμε σκληρά να παρέχουμε στέγη για αυτήν την συγκλονισμένη ομάδα, την οποία ο κόσμος δεν κοίταξε. Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από τη βαρβαρότητα των δολοφονιών, των πολέμων και της τρομοκρατίας, πέφτουν σε ανθρώπινη καταστροφή με την πλήρη έννοια της λέξης ως αποτέλεσμα της πείνας, του κρύου και των ασθενειών.

"Ο Νέστορας" εργάζεται με όλες τις ικανότητες και μέσα που διαθέτουν τα στελέχη και τη διοίκησή του, βασίζεται στην αυτοχρηματοδότηση και προσπαθεί να λάβει βοήθεια από όλο τον κόσμο χωρίς εξαίρεση με σκοπό να εξασφαλίσει την απλούστερη διαβίωση για αυτούς τους ευάλωτους και άπορους ανθρώπους.