Πρόγραμμα "ENTAXIS"

Η Τοποθεσία

Από τους 119.300 αναγνωρισμένους πρόσφυγες στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός που εργάζονται επίσημα και έχουν νομικές συμβάσεις είναι μόλις 4.772, ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 4% συνολικά. Ο στόχος μας να φτάσουμε στο 20% τουλάχιστον, ώστε οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες να ενταχθούν στην Ελληνική κοινωνία και να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης «Ο Νέστορας», στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αναλάβει πρωτοβουλίες βοηθώντας αυτούς που αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες και αποσύρθηκαν από τα βοηθητικά προγράμματα.

Σκοπός του συνεχούς αυτού προγράμματος είναι η ένταξη στην ελληνική κοινωνία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, μέσω: 

  • των μαθημάτων ένταξης (ελληνική γλώσσα, εξειδίκευση σε τομείς εργασίας, δεξιότητες κ.ά.) και πρακτικής εξάσκησης
  • της προώθησης στην αγορά εργασίας, μέσω επιχειρήσεων που εκδηλώνουν την πρόθεση τους να τους απορροφήσουν 

Ξεκινάμε πιλοτικά από την περιοχή της Αρκαδίας, όπου σε ξενοδοχείο χωρητικότητας 40 ατόμων θα φιλοξενούνται για 6 μήνες αναγνωρισμένοι πρόσφυγες για να μάθουν Ελληνικά και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας σε καθορισμένους τομείς σύμφωνα με την ζήτηση που ήδη υπάρχει από επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής με τους οποίους είμαστε σε στενή επαφή. Εκτός από τα μαθήματα που σκοπεύουν στην γνώση της γλώσσας, της ιστορίας του τόπου, τα στοιχεία του εργατικού δικαίου, θα αναπτυχθούν δεξιότητες και πρακτική άσκηση στους τόπους που πρόκειται να εργαστούν μετά το πέρας της προετοιμασίας.

Για την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος θα απευθυνθούμε προς κάθε κατεύθυνση, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Κόστος: Το συνολικό κόστος του προγράμματος για ένα εξάμηνο ανέρχεται στο ποσόν 290.000€ ευρώ. Δηλαδή 40€ / πρόσφυγα*.

Και περιλαμβάνει: σίτιση και στέγαση εκπαίδευση πρακτική και θεωρητική, μεταφορές στον τόπο εξάσκησης, υλικά εκπαίδευσης, λογαριασμούς εταιρειών κοινής ωφελείας, διατροφολόγο, δικηγόρο, μάγειρες, διερμηνείς, ασφάλεια, σεκιούριτι την νύχτα και κλπ έξοδα διαχείρισης.