Διοικητικό Συμβούλιο

Στάμος Χρήστος - Ιωάννης

Πρόεδρος

Email: c.stamos@nestoras-amke.gr

Τηλ: +30 210-8676172

Σαγιέντ Αχμάντ του Αμπντελχαμίντ

Αντιπρόεδρος

Email: info@nestoras-amke.org

Τηλ: +30 210-8676172

Δημόπουλος Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας

Email: info@nestoras-amke.org

Τηλ: +30 210-8676172 

Παπαμάρκου Άννα

Οργανωτικός Γραμματέας

Email: info@nestoras-amke.org

Τηλ: +30 210-8676172 

Al Alwani, Wisam Saadi Hamzah

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Email: info@nestoras-amke.org

Τηλ: +30 210-8676172