Πλήρωση θέσης Φυλάκων

2021-03-08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση θέσης Φυλάκων

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Φυλάκων και να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία έως τις 05-04-21 και ώρα 17:00