Σχετικά με εμάς

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Αριθμός Πιστοποίησης: 191203726444 

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου - Εγγραφή στο μητρώο Ελληνικών και Ξενων ΜΚΟ : Αρ. Πρωτ. 58/2021

ISO 9001:2015 Quality Management System - Certificate Number SISBALQ05202012168

Ποιοί Είμαστε

Είμαστε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ Ο ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΜΚΕ», η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά χαρακτήρα κοινωνικό, κοινωφελή και εκπαιδευτικό και διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η εταιρεία δεν αποσκοπεί στην επίτευξη εμπορικού κέρδους και στη διανομή αυτού στα μέλη της, είτε κατά τη λειτουργία της, είτε κατά την εκκαθάριση ή μετά τη διάλυσή της, αλλά δύναται να αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα για την υλοποίηση του σκοπού της. 

Αποτελεί αυτοτελή μη κυβερνητική οργάνωση, υπό την έννοια ότι δεν υπόκειται σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση ή επιρροή και δρα ανεξάρτητα από κόμματα, πολιτικούς/κομματικούς ή θρησκευτικούς σχηματισμούς, οργανώσεις ή ομάδες τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Στάμος Χρήστος - Ιωάννης του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Σαγιέντ Αχμάντ του Αμπντελχαμίντ

Γενικός Γραμματέας: Δημόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου

Οργανωτικός Γραμματέας: Παπαμάρκου Άννα του Παναγιώτη 

Al Alwani, Wisam Saadi Hamzah Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας?